STATUT / REGULAMINY / CEREMONIAŁ

STOWARZYSZENIE KAPITANÓW ŻEGLUGI WIELKIEJ W GDYNI

Działa w oparciu o Ustawę „Prawo o Stowarzyszeniach”, Statut Stowarzyszenia oraz regulaminy:

STATUT_2022
Statut Stowarzyszenia

uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia 5 kwietnia 2022 roku...

Prawo o Stowarzyszeniach

Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku (Prawo o stowarzyszeniach - Dz.U. 1989 nr 20 poz. 104)...

Regulamin Rady Stowarzyszenia

uchwalony na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 10 listopada 2022 roku...

REG_KOMISJI
Regulamin Komisji Stowarzyszenia

[w opracowaniu]

REG_SADU
Regulamin Sądu Stowarzyszenia

[w opracowaniu]

Regulamin Kapituły Wyróżnień Stowarzyszenia

uchwalony na posiedzeniu Rady Stowarzyszenia w dniu 8 grudnia 2022 roku...

Ceremoniał Uroczystości Pogrzebowych Stowarzyszenia

zatwierdzony na posiedzeniu Rady 18 stycznia 2022 roku...

Ostatnie Pożegnanie

zatwierdzone na posiedzeniu Rady 18 stycznia 2022 roku...

Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni

Jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr. 0000089384. Księgi rejestrowe są prowadzone w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku (VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)