DEKLARACJA / SKŁADKI / WNIOSKI

Deklaracja

deklaracja członkowska

Celem stowarzyszenia jest kultywowanie, propagowanie i popularyzowanie tradycji polskiej bandery, promowanie gospodarki morskiej oraz współpraca z organizacjami o podobnych ideałach. Jeśli bliskie są Tobie cele naszego Stowarzyszenia - zapoznaj się ze Statutem oraz wypełnij deklarację.
Możesz przesłać ją pocztą elektroniczną lub tradycyjną (dane w stopce).

WORD
Deklaracja
Składki

SKŁADKI członkowskie

Składki członkowskie od 1 stycznia 2024 roku wynoszą:

Płatne nie później niż do 30 czerwca bieżącego roku składkowego. Rada na wniosek Członka Stowarzyszenia może zwolnić go z tego obowiązku w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Płatności składek można dokonać:

Nr konta Stowarzyszenia 17 7065 0002 0651 7993 0304 0001 [IBAN PL17 7065 0002 0651 7993 0304 0001]

Wnioski

WNIOSKI CZŁONKA DO SĄDU I WALNEGO

W oparciu o zapisy Statutu Stowarzyszenia, każdy członek może wystąpić z wnioskiem do Sądu Koleżeńskiego lub odwołaniem do Walnego Zgromadzenia.
Stosowne druki formularzy poniżej:

Wniosek do Sądu Koleżeńskiego
Odwołanie do Walnego Zgromadzenia