O STOWARZYSZENIU

KIM JESTEŚMY?

Stowarzyszenie Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni jest dobrowolnym zrzeszeniem oficerów pokładowych statków morskich posiadających dyplom kapitana żeglugi wielkiej i opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Po wojnie, ze względów doktrynalnych, przez z górą trzydzieści lat nie było możliwe powołanie do życia organizacji skupiającej tylko kapitanów. Uważano, że jest to organizacja elitarna i w zasadzie nie wiadomo jakim celom miałaby służyć. Istniały przecież wszechobecne związki zawodowe reprezentujące miedzy innymi interesy ludzi morza i to podobno, zdaniem ówczesnych decydentów, powinno nam wystarczyć.

My mieliśmy jednak większe ambicje i mocna wole powołania naszej własnej, właśnie elitarnej organizacji, skupiającej wszystkich kapitanów. Pierwszą inicjatywę w tej sprawie podjęto w 1977 roku.

Motto Stowarzyszenia

Wierni Ojczyżnie i Morzu…

Jeśli posiadasz najwyższy dyplom morski w dziale pokładowym, są Ci bliskie cele Naszego Stowarzyszenia, chciałbyś poznać ciekawych ludzi, praktyków z doświadczeniem i zostać jednym z Nas…
Zapoznaj się ze Statutem oraz wypełnij deklarację członkowską (w zakładce o Stowarzyszeniu).

Nasze główne cele