FORMULARZE

RADA

WORD
Protokół
Uchwała

KOMISJA REWIZYJNA

Protokół
Uchwała
Sprawozdanie

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW

Protokół
Uchwała
Sprawozdanie

KOMISJA LEGISLACYJNA

Protokół
Uchwała
Sprawozdanie

SĄD KOLEŻEŃSKI

Protokół
Orzeczenie
Sprawozdanie

KAPITUŁA WYRÓŻNIEŃ

Protokół
Uchwała
Sprawozdanie