WŁADZE STOWARZYSZENIA

Władze Stowarzyszenia

RADA XII KADENCJI

Wybrana na XII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia dnia 6 listopada 2021 roku w składzie (Kapitanowie od lewej w 1,2 i 3 rzędzie):

Grzegorz Rutkowski (II Wice), Stefan Wysocki, Łukasz Lewkowicz, Andrzej Królikowski (Przewodniczący), Wiesław Piotrzkowski (I Wice), Anna Wypych-Namiotko, Dariusz Terech (Sekretarz), Sebastian Boryczka (IT), Leszek Górecki, Marek Marzec, Rafał Szymański, Erhard Szymroszczyk, Grzegorz Mazur, Andrzej Kin (Skarbnik)

Komisje Stowarzyszenia

KOMISJA REWIZYJNA

Wybrana na XII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia dnia 6 listopada 2021 roku w składzie (Kapitanowie):

Komisje Stowarzyszenia

KOMISJA UCHWAŁ I WNIOSKÓW

Wybrana na XII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia dnia 6 listopada 2021 roku w składzie (Kapitanowie):

Komisje Stowarzyszenia

KOMISJA LEGISLACYJNA

Powołana na mocy uchwały Rady SKŻW (20220510-02) dnia 10 maja 2022 roku w składzie (Kapitanowie):

Sądy Stowarzyszenia

SĄD KOLEŻEŃSKI

Wybrany na XII Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia dnia 6 listopada 2021 roku w składzie (Kapitanowie):

Kapituły Stowarzyszenia

Kapituła wyróżnień

Powołana na mocy Statutu SKŻW (rozdział IV / paragraf 35 / ustęp j) dnia 7 grudnia 2021 roku w składzie (Kapitanowie):