SPOTKANIE KAPITANÓW 2022-11-15

NEWS

Zapraszamy wszystkich na godz. 1700 do auli Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Honorowy Kapitan adm. Czesław Dyrcz przedstawi prezentację – „Głębokość w hydrografii i nawigacji oraz jej znaczenie w poznaniu mórz i oceanów”.