SPOTKANIE KAPITANÓW 2022-03-08

NEWS

Zapraszamy we wtorek 8 marca br o godzinie 1700 na Wydział Nawigacyjny UM w Gdyni, na spotkanie z panem Rafałem Machowiakiem, Sekretarzem Generalnym Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, który przybliży nam cele i zadania KIGM, oraz przedstawi bieżącą sytuacje w polskich portach morskich.

Prosimy pamiętać o obowiązujących restrykcjach pandemicznych – dbajmy o swoje zdrowie i pamiętajmy o zasadzie 3D (dystans, dezynfekcja, maseczki).