OBIAD KAPITAŃSKI 2023-06-14

NEWS

Uroczysty Obiad Kapitański odbył się 14 czerwca br na terenie Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. Stowarzyszenie korzystając z okazji rocznicy uchwalenia przez IMO „Dnia Kobiet w Gospodarce Morskiej”, przyznało okolicznościowy medal im. Teresy Kobylińskiej-Walas (1-szej Kobiety Kapitan Żeglugi Wielkiej w Polsce) dziewiętnaściorgu Pań zasłużonych w Gospodarce Morskiej.

Wystosowano również okolicznościowy list do Sekretarza Generalnego IMO w Londynie.

Relacja zdjęciowa udostępniona dzięki Fundacja Promocji Przemysłu Okrętowego i Gospodarki Morskiej
<RELACJA>

OBIAD KAPITAŃSKI

PANIE, KTÓRE ODEBRAŁY OKOLICZNOŚCIOWY MEDAL – [1-SZY RZĄD OD LEWEJ]

Dr hab. Dorota Pyć HK SKŻW (Uniwersytet Gdański), Anna Stelmaszyk-Świerczyńska (Urząd Morski w Gdyni), lek. med. Antonina Pokorny-Banaszkiewicz (Lekarz Okrętowy w PLO), kpt. ż.w. Anna Wypych-Namiotko  (SKŻW), kpt. ż.w. Elżbieta Drożdżowska-Smulewicz (SKŻW), dr hab. inż. Teresa Abramowicz-Gerigk  (Uniwersytet Morski), dr hab. inż. Aleksandra Wilczyńska (Uniwersytet Morski)

Poniżej prezentujemy komunikację z Biurem Sekretarza Generalnego IMO w sprawie przyznania medali okolicznościowych celem uhonorowania Kobiet w Gospodarce Morskiej. 

EMAIL TO IMO
IMO REPLY TO EMAIL
LETTER TO IMO SEC GEN