NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 2022-04-05

NEWS

Na podstawie paragrafu 29 (rozdział IV) Statutu Stowarzyszenia Kapitanów Żeglugi Wielkiej w Gdyni oraz w związku z Uchwałą Rady nr 20220301-A2, Rada Stowarzyszenia XII Kadencji postanawia jak niżej:

 • Zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia na dzień 05 kwietnia 2022 roku w Auli Wydziału Nawigacyjnego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni:
  • na godzinę 1700 w I terminie
  • na godzinę 1710 w II terminie
 • Przedłożyć program Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia:
  • Przyjęcie – znowelizowanego 6 listopada 2021 roku na XII Walnym Zgromadzaniu Członków – Statutu Stowarzyszenia w całości
 • Ogłosić skład Prezydium Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
  • Przewodniczący NWZ – kpt. Andrzej Królikowski [Przewodniczący Rady XII Kadencji]
  • Sekretarz NWZ – kpt. Dariusz Terech [Sekretarz Rady XII Kadencji]
  • Protokolant NWZ – kpt. Sebastian Boryczka [Członek Rady XII Kadencji]

Obrady będą protokołowane również elektronicznie.

Prosimy pamiętać o obowiązujących restrykcjach pandemicznych – dbajmy o swoje zdrowie i pamiętajmy o zasadzie 3D (dystans, dezynfekcja, maseczki).