45-lecie stowarzyszenia

SKŻW będzie obchodzić w 2022 roku 45-lecie swego istnienia. Komitet obchodów pod przewodnictwem kpt. Stefana Krelli rozpoczął już prace. Zapraszamy do zapoznania się z pracami Zespołu d/s Obchodów Rocznicowych…

Proponowany termin uroczystości to 11 czerwca 2022 roku na pokładzie “Daru Pomorza”. Propozycja programu obchodów poniżej.

UWAGA !!! Nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia Uroczystości na „Darze Pomorza” z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia.

1745 – Zbiórka na pokładzie „Daru Pomorza”
1800 – Msza św. (ks Edward / biskup Zieliński)
1900 – Rozpoczęcie części oficjalnej obchodów

 • Obchody prowadzi Honorowy Kapitan Aleksander Gosk i zarządza cztery szklanki jako sygnał rozpoczęcia uroczystości jubileuszu 45- lecia SKŻW
 • Ogłoszenie rozpoczęcia uroczystości
 • Odśpiewanie hymnu narodowego
 • Powitanie gości oraz członków SKŻW przez przewodniczącego Kapitana Andrzeja Królikowskiego
 • Chwila ciszy dla uczczenia członków SKŻW, którzy odeszli „na wieczną wachtę”
 • Okolicznościowe wystąpienie przewodniczącego Kapitana Andrzeja Królikowskiego – rys historyczny i dorobek Stowarzyszenia
 • Wręczenie medali okolicznościowych i dyplomów honorowych zaproszonym gościom oraz zasłużonym członkom założycielom SKŻW
 • Krótkie wystąpienie wcześniej zgłoszonych członków SKŻW
 • Krótkie wystąpienie gości
 • Falami pisane 3 – prezentacja
 • Zakończenie uroczystości
ZAPROSZENIE 45-LECIE
ZAPROSZENIE
DARMŁODZIEŻY 40 LAT A
MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY AWERS
MEDAL OKOLICZNOŚCIOWY REWERS
DYPLOM PAMIĄTKOWY 45-LECIA SKŻW