; SKZW Gdynia - News: 90 rocznica podniesienia bandery na "Darze Pomorza"

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Stycze 2022 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Brak wydarze.

Statystyki

90 rocznica podniesienia bandery na "Darze Pomorza"

90 rocznica podniesienia bandery na "Darze Pomorza"
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego Pan dr Robert Dom?a? oraz Prezes Stowarzyszenia Przyjació? Daru Pomorza Pan kpt ?w Stefan Krella, maj? zaszczyt zaprosi? na uroczyste po?wi?cenie i podniesienie bandery na "Statku Muzeum Dar Pomorza" w Gdyni.
Uroczysto?? odb?dzie si? 13 lipca o godzinie 1000 na pok?adzie "Statku Muzeum Dar Pomorza" w Gdyni w XC rocznic? podniesienia polskiej bandery na Darze Pomorza. Zapraszamy w mundurach. (wej?cie na zaproszenie)

Zbudowany w 1909 roku, w hamburskiej stoczni Blohm & Voss ?aglowiec, pod nazw? Prinzess Eitel Friedrich wszed? do s?u?by morskiej jako niemiecki statek szkoleniowy 6 kwietnia 1910 roku, wychodz?c w dziewiczy rejs do Christiansand i Antwerpii.

 

W 1919 roku przekazano go Francuzom w ramach reparacji wojennych. W polskie r?ce ?aglowiec trafi? w 1929. Zakupiono go dla Szko?y Morskiej w Gdyni za kwot? 7000 funtów szterlingów (oko?o 8 procent ówczesnej warto?ci) i nazwano „Pomorze".

Pierwsi polscy marynarze przybyli w grudniu 1929 roku. Na prze?omie 1929 i 1930 roku „Pomorze" przeholowano do du?skiej stoczni w Nakskov, gdzie przeszed? remont generalny, podczas którego m.in. wstawiono silnik spalinowy.

Dla podkre?lenia ofiarno?ci „Pomorzan" ?aglowiec otrzyma? now? nazw? - „Dar Pomorza".

 

 

Dar Pomorza 1935

 

 

Nast?pca szkolnego barku „Lwów" przyby? na gdy?sk? red? 19 czerwca 1930 roku. Kilka dni pó?niej podniesiono na „Darze Pomorza" polsk? bander?, sam statek za? po?wiecono. „Ojcem chrzestnym" zosta? Eugeniusz Kwiatkowski, piastuj?cy wówczas funkcj? ministra przemys?u i handlu.

„Matk? chrzestn?" zosta?a Maria Janta-Po?czy?ska, ma??onka dra Leona Janty-Po?czy?skiego, ówczesnego ministra rolnictwa, a jednocze?nie prezesa Wojewódzkiego Komitetu Floty Narodowej na Pomorzu. Msz? ?wi?t? celebrowa? biskup ds. morskich Stanis?aw W. Okoniewski.

Przy okazji po?wi?cenia statku przekazano za?odze cenne dary: dwa komplety posrebrzanych sztu?ców oraz okoliczno?ciow? bander? z god?em Pomorza - Gryfem Pomorskim.

 

Nied?ugo potem, 26 lipca 1930 roku „Dar Pomorza" wyruszy? w pierwsz? 2-miesi?czn? podró? szkoln? po wodach europejskich, pe?ni?c przez kolejne lata rol? Ambasadora Polski na morzach ca?ego ?wiata.
Pod polska bander? op?yn?? kul? ziemsk?, podczas 105 podró?y wyszkoli?o si? na nim blisko 14 tysi?cy marynarzy. Statek przeby? w tym czasie ponad pó? miliona mil morskich. Dwukrotnie si?ga? po trofea w The Tall Ships' Races.

Zosta? odznaczony Krzy?em Komandorskim z Gwiazd? Orderu Odrodzenia Polski. W 2009 roku obchodzili?my 100-lecie wodowania legendarnego ?aglowca.

„Dar Pomorza" s?u?y? polskiemu szkolnictwo morskiemu do lat 80. We wrze?niu 1981 roku pop?yn?? w ostatni rejs szkolny do fi?skiego portu Kotka. 4 lipca nast?pnego roku jego zadania przej?? nowo zbudowany „Dar M?odzie?y".

Wycofany ze s?u?by czynnej ?aglowiec od 1983 roku jest oddzia?em Centralnego Muzeum Morskiego i s?u?y polskiemu spo?ecze?stwu jako statek-muzeum. Dzi? Bia?a Fregata, jako kolebka polskich kapitanów i nawigatorów, pozostaje trwa?ym elementem morskiej historii Polski.

Pe?ni?c funkcj? symbolicznego ratusza miasta, jest „Dar Pomorza" ozdob? gdy?skiego portu i dum? Polaków. Na swoje go?cinne pok?ady przyci?ga rocznie ponad 100 tysi?cy zwiedzaj?cych.


[?ród?o: Centralne Muzeum Morskie]

Wygenerowano w sekund: 0.00
16,809,201 unikalne wizyty