; SKZW Gdynia - News: ?wi?to Morza 2018

Logowanie

Nazwa użytkownika

HasłoNie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło

Kalendarz

<< Stycze 2022 >>
Po Wt r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Brak wydarze.

Statystyki

?wi?to Morza 2018

?wi?to Morza 2018

Drodzy Kapitanowie,

 
W pi?tek 22 czerwca w Gdyni rozpoczynaj? si? obchody ?wi?ta Morza i ?wi?ta Marynarki Wojennej. O 1200 22 czerwca odb?dzie si? uroczyste z?o?enie wie?ców na morzu w ho?dzie tym, którzy odeszli na "wieczn? wacht?"
podczas dzia?a? wojennych, w trakcie pe?nienia s?u?by pa?stwowej, w wyniku katastrof morskich, a tak?e podczas codziennej pracy w marynarce handlowej.
Z pok?adu jednostki Urz?du Morskiego w Gdyni KONTROLER-20, przedstawiciele Organizatorów ?wi?ta Morza z?o?? specjalnie przygotowan? wi?zank? kwiatów i uczcz? minut? ciszy pami?? po zmar?ych.

Punktem kulminacyjnym gdy?skiego ?wi?ta Morza b?dzieods?oni?cie pomnika Polski Morskiej w niedziel? 24 czerwca o godzinie 1200.
O budow? Pomnika Polski Morskiej wnioskowali Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej Andrzej Królikowski oraz Prezes Pomorskiego Zwi?zku ?eglarskiego Bogus?aw Witkowski.
Pomys? popar?o ponad sto instytucji z ca?ego kraju. W czerwcu 2015 r. gdy?scy radni jednog?o?nie wyrazili zgod? na lokalizacj? pomnika.
Wykonanie uchwa?y powierzyli prezydentowi miasta Wojciechowi Szczurkowi. Jego budowa zosta?a sfinansowana ze sk?adek spo?ecznych, pieni?dzy sponsorów i bud?etu miasta Gdyni.
 
Nowy pomnik stan?? w centralnym punkcie Skweru Ko?ciuszki, w miejscu, wktórym do tej pory znajdowa?a si? P?yta Marynarza Polskiego. Data ods?oni?cia pomnika Polski Morskiej nie jest przypadkowa.
Pomnik zostanie ods?oni?ty podczas ?wi?ta Morza z okazji 100-lecia utworzenia Marynarki Polskiej, 100-lecia powstania Ligi Morskiej i Rzecznej, ale przede wszystkim w 100-lecie odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.
 
Zapraszamy do zapoznania si? z ca?ym programem obchodów ?wi?ta Morza w Gdyni [tutaj] oraz do udzia?u w uroczysto?ciach. Szczególnie zach?camy do uczestnictwa w uroczysto?ci ods?oni?cia pomnika Polski Morskiej.
SK?W wystawia poczet sztandarowy.
 
Sekretarz SK?W kpt.?w Anna Wypych-Namiotko
 
 

Komentarze

Brak komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

Zaloguj si, aby mc doda komentarz.

Oceny

Tylko zarejestrowani uytkownicy mog ocenia zawarto strony
Zaloguj si , eby mc zagosowa.

Brak ocen. Moe czas doda swoj?
Wygenerowano w sekund: 0.01
16,806,216 unikalne wizyty